"Tom Egeland - Sirkelens ende - Norsk lydbok" | Download at Anytorr

Add to your search list

Related Tom Egeland - Sirkelens ende - Norsk lydbok torrent downloads:

tom egeland

tom egeland nl

tom tom tom europakarte

tom tom tom karte

tom tom tom karte html

tom tom tom europakarte html

Anytorr strongly recommends to anonymize your torrenting. By using SpyOFF VPN, your ISPs and Government agencies will not be able to spy on you neither would they be able to track your online activities.

Try it for free
"Tom Egeland - Sirkelens ende - Norsk lydbok"
Size: 700 MB Category: Book > Books Date: 2008-11-03 16:01:08
Seeders: 0 Leechers: 0
Tom Egeland - Sirkelens ende - Norsk lydbok Magnet - Tom Egeland - Sirkelens ende - Norsk lydbok

Hope you enjoy this download, Free and No Sign Up!

                          

Filesh

Om Sirkelens endeRomanens historieSirkelens ende ble f??rste gang utgitt i 2001 og det s?? lenge ut tilat romanen, i likhet med det meste skj??nnlitteratur, vil g?? inn iglemmeboken. Men da Da Vinci-koden kom ut to ??r senere (i Norge bleromanen sluppet i 2004), ble Sirkelens ende en av de f??rste romanenesom ble tatt opp igjen fra glemmeboken bl.a. fordi romanens handlinglignet p?? Da Vinci-kodens handling. Mange spekulerte til og med p??om Da Vinci-koden var en plagiat av Sirkelens ende, noe som blemotsagt f??rst og fremst av at Sirkelens ende ikke var oversatt tilengelsk p?? dette tidspunkt. Begge romanene handlet om g??ter knyttettil Jesus som en vitenskapsmann skulle l??se ved en reise i Europa, ogstilte sp??rsm??lstegn rundt bibelens fremstilling av Jesus somkanskje var p??virket av kirkefedrenes syn. Begge var basert p??konspirasjonsteorier og andre teorier, bl.a. at Jesus var gift medMaria Magdalena. P?? tross av dette, skiller romanene seg frahverandre i skrivestilen, og Sirkelens ende blir ofte betegnet som enbedre roman enn romanen som ??pnet veien for den. I dag er romanenblitt oversatt til 16 spr??k.HandlingArkeologen Bj??rn Belt??; albino og vegetarianer, f??r i oppdrag ??overv??ke et arkeologisk utgraving ved V??rne kloster i ??stfold ledetav den kjente engelske arkeologen og professor Graham Llyleworth p??vegne av SIS. Men Belt?? finner fort ut at meningen med utgravingen ernoe helt annet enn det de g??r ut med og s??rlig n??r et skrin med noehemmelig i blir s?? ?? si stj??let uten at reglene for nytt funn blirfulgt. Han bestemmer seg for ?? finne ut hvorfor det er s?? viktig ??holde innholdet i skrinet s?? hemmelig og tar den fra dem. Noe somsender ham ut p?? en lang og eventyrlig reise. Underveis m?? han slitemed sine egene problemer ogs??.

Sumotorrent

Om Sirkelens ende
Romanens historie
Sirkelens ende ble f??rste gang utgitt i 2001 og det s?? lenge ut til at romanen, i likhet med det meste skj??nnlitteratur, vil g?? inn i glemmeboken. Men da Da Vinci-koden kom ut to ??r senere (i Norge ble romanen sluppet i 2004), ble Sirkelens ende en av de f??rste romanene som ble tatt opp igjen fra glemmeboken bl.a. fordi romanens handling lignet p?? Da Vinci-kodens handling. Mange spekulerte til og med p?? om Da Vinci-koden var en plagiat av Sirkelens ende, noe som ble motsagt f??rst og fremst av at Sirkelens ende ikke var oversatt til engelsk p?? dette tidspunkt. Begge romanene handlet om g??ter knyttet til Jesus som en vitenskapsmann skulle l??se ved en reise i Europa, og stilte sp??rsm??lstegn rundt bibelens fremstilling av Jesus som kanskje var p??virket av kirkefedrenes syn. Begge var basert p?? konspirasjonsteorier og andre teorier, bl.a. at Jesus var gift med Maria Magdalena. P?? tross av dette, skiller romanene seg fra hverandre i skrivestilen, og Sirkelens ende blir ofte betegnet som en bedre roman enn romanen som ??pnet veien for den. I dag er romanen blitt oversatt til 16 spr??k.
Handling
Arkeologen Bj??rn Belt??; albino og vegetarianer, f??r i oppdrag ?? overv??ke et arkeologisk utgraving ved V??rne kloster i ??stfold ledet av den kjente engelske arkeologen og professor Graham Llyleworth p?? vegne av SIS. Men Belt?? finner fort ut at meningen med utgravingen er noe helt annet enn det de g??r ut med og s??rlig n??r et skrin med noe hemmelig i blir s?? ?? si stj??let uten at reglene for nytt funn blir fulgt. Han bestemmer seg for ?? finne ut hvorfor det er s?? viktig ?? holde innholdet i skrinet s?? hemmelig og tar den fra dem. Noe som sender ham ut p?? en lang og eventyrlig reise. Underveis m?? han slite med sine egene problemer ogs??.